badania jakościowe

NAJCZĘŚCIEJ REALIZOWANIE PRZEZ NASZĄ GRUPĘ BADANIA UMYSŁU RYNKU

 • Identyfikacja korzyści oczekiwanych przez konsumenta, np. odkrywanie wytycznych do pozycjonowania, poszukiwanie kreatywnych koncepcji dotyczących produktu, jego wartości użytkowych, etc.
 • Identyfikacja korzyści symbolicznych, poszukiwanie i generowanie idei związanych z rozwojem nowego produktu, wstępna ocena prototypów, rozpoznanie sytuacji użycia produktu w relacji do stylu życia konsumenta i przyjętego przez niego systemu wartości, wyszukiwanie nisz rynkowych, diagnoza potencjalnych problemów.
 • Komunikacja jako system informacji przekazywanych nabywcy i od niego odbieranych: generowanie pomysłów; poszukiwanie koncepcji strategii promocji, jej argumentów, wstępna ocena projektów i realizowanych kampanii, dotarcie do języka, jakim posługuje się na co dzień nabywca, wstępna identyfikacja potrzeb informacyjnych i podatności na działania promocyjne, diagnoza potencjalnych problemów, itp.
 • Komfort nabywcy związany z zakupem produktów i usług, np. poszukiwanie i generowanie idei dotyczących strategii sprzedaży, identyfikacja preferencji związanych z formą i miejscem sprzedaży i ich wstępna ocena, diagnoza potencjalnych problemów.
 • Koszt całościowy ponoszony przez nabywcę, np. poszukiwanie komponentów składających się na koszt, odkrywanie roli ceny w procesie decyzji o zakupie, identyfikacja skłonności do oszczędzania i priorytetów budżetowych, diagnoza potencjalnych problemów.
 • Segmentacja nabywców, np. poszukiwanie wytycznych dla ustalenia kryteriów segmentacji, rozpoznanie ról odgrywanych przez nabywców w ich otoczeniu, diagnoza potencjalnych problemów;
 • Psychologiczne uwarunkowania działań nabywcy, np. kompleksowa eksploracja zachowania, czyli sondowanie ukrytych motywów, postaw, docieranie do czynników wpływających na decyzje, zrozumienie złożonego procesu podejmowania decyzji o zakupie i znaczenia jego poszczególnych etapów, diagnoza potencjalnych problemów.
 • Przygotowanie badań marketingowych, np. generowanie hipotez do badań ilościowych, tworzenie wytycznych do kolejnych badań, konstrukcja oraz sprawdzanie poprawności instrumentów pomiarowych, interpretacja wyników uzyskanych w badaniach ilościowych dla głębszego zrozumienia zachowania, które zostało wstępnie zidentyfikowane, wyznaczanie zakresu problemu badawczego.
 • Ogólne rozpoznanie rynku, np. poszerzenie wiedzy na temat danych zjawisk rynkowych, wstępna identyfikacja wpływu ogólnych trendów na postępowanie nabywców, diagnoza potencjalnych problemów.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZLECANA TEMATYKA WYWIADÓW GRUPOWYCH

 • Generowanie idei/ konceptualizacja nowego produktu; ulepszenie/ modyfikacja istniejącego; konceptualizacja reklamy, etc.
 • Wprowadzanie nowego produktu na rynek – modyfikacja i dostosowywanie do oczekiwań/ potrzeb potencjalnych odbiorców konceptów nowych produktów: jego atrybucji funkcjonalnej i cech otoczenia: opakowanie, nazwa - wizerunek produktu. W tym przedziale zagadnień dopuszczamy i realizujemy testy sensoryczne.
 • Zwyczaje i używanie produktu/ marki - celem jest rozpoznanie zwyczajów związanych z używaniem grupy produktów lub usług z obszaru, który nie jest jeszcze dostatecznie rozpoznany oraz poznanie motywów używania danej grupy produktów lub marki, poznanie potrzeb związanych z tą grupą produktów.
 • Badanie postaw; poznanie opinii, odczuć i skojarzeń wywołanych badanym obiektem: produktem, reklamą, etc. lub ich koncepcją.
 • Pozycjonowanie produktu/ marki. Odkrycie najbardziej efektywnego sposobu wyróżnienia produktu/ marki oraz sposobu przekazania informacji na ten temat potencjalnym odbiorcom.
  W badaniu można testować mocne i słabe strony wizerunków istniejących produktów/ marek w celu ich zmiany, jak i propozycje pozycjonowania produktów, które dopiero mają być wprowadzane na rynek.
 • Wszechstronne badanie przekazu reklamowego, zarówno w formule pretestu, jak i posttestu; w fazie tworzenia reklamy (testowanie projektów graficznych, layoutów, story-board, animatic, copia „0”); testowanie skończonej wersji reklamy/ materiałów promocyjnych. Testowanie hasła, nazwy, Story Line, logo, materiałów C.I. itp.
 • Odkrywanie osobowości/ tożsamości marki. Badanie wizerunku produktu/ marki.

 

 

FOKUSOWNIA. STUDIA DO CTL  I BADAŃ IDI

Dysponujemy nowoczesnym, wewnętrznym (nie wynajmowanym na zewnątrz) studiem fokusowym, dobrze wyposażonym, także w podgląd elektroniczny z możliwością dużych zbliżeń na przedmioty i podmioty badawcze - nieodzowne narzędzie w analizie komunikacji niewerbalnej respondentów. Mamy także umowy z siecią partnerskich fokusowi w całym kraju.

Do dyspozycji Państwa - profesjonalne zaplecze do badań IDI oraz Central Location Hall, oba  w Krakowie, przy głównym trakcie pieszym w mieście (Trakcie Królewskim): turystycznym, studenckim, biznesowym, młodzieżowym, zakupowym, etc., gdzie mamy możliwość pozyskiwania – w losowej rekrutacji na ulicy - respondentów z całej Polski. Mamy z tą formułą bardzo dobre doświadczenia i nasi Klienci zwykle wybierają tę opcję. Studio CLT – o którym mowa – posiada wszelkie dopuszczenia sanitarne, konieczne do realizacji testów sensorycznych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x