słownik badawczy

Audyt - jest odmianą badania Mystery Shopping. Odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych do swojej roli audytorów wysyłamy do wyznaczonych punktów, w których dokonują obserwacji procesu, systemu, organizacji, produktu lub projektu.
 

Badanie B2B (business - to - business) - to badania, w których respondentem stają się przedsiębiorstwa lub firmy. Uwagę koncentrujemy przede wszystkim na osobach  odpowiedzialnych za użytkowanie, oraz kupno produktów i usług. Celem badania jest wgląd w zapotrzebowanie rynku na określone produkty, sprawdzenie zadowolenia klientów, oraz ich lojalności. Badanie służy również analizie konkurencji.
 

Badania ilościowe (ang. quantitative research) - to badania, w których do scharakteryzowania zjawiska stosuje się miary liczbowe. W potocznym rozumieniu badania ilościowe udzielają odpowiedzi na pytania: kto?, co?, ile?. Tego typu badania są zazwyczaj realizowane na próbach liczących kilkaset respondentów. Niezależnie od skali badania, wyniki badania ilościowego są analizowane metodami statystycznymi i matematycznymi.
 

Badania jakościowe (ang. qualitative research) - badania, których głównym celem jest dokładna analiza zjawiska, trendu, zdarzeń, zachowań, preferencji, postaw respondentów. Stosowane gdy musimy uzyskać odpowiedź na pytania: jak?, dlaczego?.
 

CAPI (ang. Computer-Assisted Personal Interviewing) - metoda polegająca na przeprowadzeniu wywiadu przy użyciu komputera, laptopa. Jest ona bardzo podobna do techniki CATI jednak wywiad jest przeprowadzany osobiście, a nie przez telefon. Metoda ta jest korzystniejsza od rozmowy telefonicznej, w szczególności gdy kwestionariusz jest długi i skomplikowany.
 

CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interview) - wywiad przeprowadzany za pomocą telefonu. Zaletą tej techniki jest fakt, że odpowiedzi respondentów można przeanalizować zaraz po przeprowadzeniu badania. Projektując pytania należy mieć na uwadze ograniczenia percepcyjne respondenta - powinny być one względnie krótkie i mało skomplikowane. Technika ta jest często wykorzystywana w badaniach ilościowych (zarówno konsumenckich jak i B2B).
 

CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) - badanie on-line, ankieta internetowa, która odbywa się bez obecności ankietera, a respondent samodzielnie odpowiada na pytania przy użyciu komputera. Wadą tej techniki jest brak kontroli nad odpowiedziami respondenta, nad ich logicznością i spójnością, oraz niepewność czy respondent jest tym, za kogo się podaje. Zaletami tej techniki są nieznaczne koszty jednostkowe, a także możliwość udziału w badaniu dużej grupy respondentów w miarę krótkim czasie.
 

Central location - Technika badawcza wykorzystywana w celach zbadania różnorodnych cech produktu, począwszy od opakowania poprzez cenę, smak, zapach itp. Umożliwia ona również przetestowanie produktu w jego naturalnym otoczeniu, np. aranżując półkę sklepową. Jej głównym wyróżnikiem jest umiejscowienie badania w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, w ruchliwej lokalizacji, co sprzyja celowo-kwotowej rekrutacji respondentów.
 

Desk research (badania źródeł zastanych) - metoda, w której analizuje się dane wtórne, wcześniej już skumulowane i przetworzone przez np. instytucje publiczne (GUS, urzędy państwowe), agencje badawcze itp.  Badania te mogą stanowić początkową fazę projektu, która poprzedza fazę gromadzenia danych pierwotnych lub być samodzielną techniką badawczą. Desk research stosowany jest w przypadku analizy konkurencji, analizy potencjału rynku, itp.
 

Eyetracking - Eyetracking możemy zdefiniować jako śledzenie drogi wzroku. Badanie to jest przydatne podczas tworzenia stron internetowych. Pomaga nam dowiedzieć się na czym w szczególności skupia się potencjalny odbiorca i dzięki temu trafić do niego w łatwiejszy sposób. Badanie opiera się na badaniu pracy narządu wzroku, przez co uzyskujemy twarde dane ilościowe. Ponadto, możemy uzyskać materiał jakościowy, który będzie podstawą innego rodzaju badania ilościowego np. ankiety.
 

FGI (ang. Focus Group Interview) - zogniskowany wywiad grupowy, popularnie nazywany fokusem. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych technik wywiadu jakościowego. Polega ona na prowadzeniu dyskusji przez moderatora, na podstawie przewodnika dotyczącego danego badania. Zastosowanie tej metody pozwala na konfrontowanie i uzupełnianie opinii uczestników dyskusji. W zogniskowanym wywiadzie grupowym uczestniczy zazwyczaj około ośmiu osób i ma to miejsce w specjalnie dostosowanej sali fokusowej, umożliwiającej rejestrację audio i/lub video oraz podgląd na żywo, dzięki zastosowaniu lustra weneckiego lub nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 

IDI (ang. Individual In-depth Interview) - Pogłębione wywiady indywidualne są jedną z podstawowych technik badań jakościowych. W odróżnieniu od FGI, sprowadzają się do bezpośredniej rozmowy badacza (moderatora) z pojedynczym respondentem. Metoda wykorzystywana jest szczególnie wtedy, gdy temat badań odnosi się do spraw intymnych, drażliwych lub osobistych doświadczeń badanego.
 

Marketing sensoryczny - Ideą marketingu sensorycznego jest przywołanie u nabywcy konkretnych doświadczeń za pomocą zmysłów - dotyku, słuch, zapachu, wzroku i smaku.
 

Mystery Shopping - to metoda służąca pomiarowi jakości obsługi klienta. Bardzo często to właśnie standard obsługi decyduje o przewadze przedsiębiorstwa w staraniach o klienta. Odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych do swojej roli Tajemniczych Klientów wysyłamy do wyznaczonych punktów, w których dokonują oni oceny standardów usług świadczonych na rzecz klientów.

PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview) - metoda polegająca na przeprowadzeniu wywiadu przy użyciu jego wersji papierowej, drukowanej.
 

PSM (Price Sensitivity Meter) - to test stosowany w badaniach cenowych. Jego podstawowym celem jest określenie stopnia akceptacji ceny produktu w odniesieniu do jego wyglądu, wielkości, atrakcyjności, czy w przypadku produktów spożywczych - walorów smakowych. Test zakłada, że cena stanowi odzwierciedlenie wartości produktu. Wynik wskazuje ceny mieszczące się w czterech przedziałach: ceny zbyt taniej, ceny taniej, ceny drogiej i ceny zbyt drogiej.
 

Świadomość marki - to sposób, w jaki marka zostaje zapamiętana i jak silnie jest rozpoznawalna przez konsumentów. Niejednokrotnie uzależnia się ją od wielkości grupy konsumentów, którzy ją kojarzą, zapamiętują, rozpoznają. Informacja o niej jest niezbędna do efektywnego zarządzania strategią marketingową marki.
 

Target - dla każdego przedsiębiorcy, producenta lub usługodawcy, jest to docelowa grupa odbiorców danego produktu/usługi oraz działań marketingowych. Właściwie określenie targetu jest podstawą dla wszystkich działań marketingowych prowadzonych przez firmy i przedsiębiorców.
 

Triangulacja metod badawczych - metoda stosowana w badaniach społecznych i marketingowych, polegająca na łączeniu różnych metod badawczych z obszaru jakościowego i ilościowego, pozwalając tym samym na szersze zrozumienie interesującego nas problemu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x